"ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ", ҮЙЛДВЭРТ АЖИЛЛАХ БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭХ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛАХ "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ"-Т УРЬЖ БАЙНА.
admin_u