Төгсөлтийн ёслолын ажиллагаанд цахимаар оролцохыг урьж байна.