ШУТИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын "Эрдмийн баяр" цахим төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр