2020/2021-оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын цахим сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай