“ЭРДМИЙН XX ЧУУЛГАН” ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
ganbayar

MICROSOFT TEAMS

Цахимаар оролцох хаяг: https://bit.ly/2R15iQ2

Нэвтрэх код: i83134r