Багш, судлаачдын судалгааны чадавхыг дээшлүүлэх сургалт
admin

“ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан Судалгааны чадавхыг дээшлүүлэх, эрдэмтэн судлаачдыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэл болон Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалтуудыг 2020-2021 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах төлөвлөгөө,ШУТИС-ийн профессор, багш, судлаачдын “Эрдмийн чуулган – 2021” эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах ажлын хүрээнд“Багшийн судалгааны чадавхыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт онлайн сургалтыг 2021 оны 4 дүгээр сарын 13-аас 15-ны хооронд онлайнаар MS Teams программ ашиглан зохион байгуулах тул багш, судлаачид та бүгдийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Эрдэм шинжилгээ, инновацын газар

Нээлттэй боловсролын төв