“Суралцахуйг үр дүнтэй зохион байгуулах нь”, “Онлайн сургалтын чиг хандлага” сэдэвт 2 багц сургалт 2021.01.14-2021.01.27-ний хооронд зохион байгуулагдана.

ШУТИС-ийн Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалтуудыг 2021 онд зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагууд “Суралцахуйг үр дүнтэй зохион байгуулах нь”, “Онлайн сургалтын чиг хандлага” сэдэвт 2 багц сургалт 2021.01.14-2021.01.27-ний хооронд зохион байгуулагдана.

Та бүхэн сургалтад хамрагдахыг хүсвэл ЭНД ДАРЖ формыг бөглөж ирүүлнэ үү!

Формыг бөглөхдөө доорх 2 санамжийг анхаарна уу!

САНАМЖ:

1. Та энэхүү сургалтын модулиас хэсэгчлэн болон бүгдийг нь сонгох боломжтой.

2. Энэхүү санал асуулгыг 1 удаа бөглөх боломжтой тул сонголтоо сайтар хянаж сонгоно уу.

Та бүхэн сургалттай холбоотой нэмэлт асуулт асуух, тодруулах шаардлага гарвал бүрэлдэхүүн сургуулийн дэд захирал болон тэнхимтэйгээ холбоо барина уу!

ШУТИС-ийн Захиргаа,

Нээлттэй боловсролын төв