ШУТИС-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх тухай БАГШИД ЗОРИУЛСАН УДИРДАМЖ