ШУТИС-ийн ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД
ganbayar

 

Монгол Улсын Онцгой Комисс, Эрүүл мэндийн яамнаас коронавирусын шинжилгээнд дотуур байр болон гадуур байршиж буй оюутнуудыг хамруулах зорилгоор авч буй судалгаанд бүх оюутнууд яаралтай хамрагдана уу. 

Цахим хуудаст хандаж судалгааг үнэн зөв бөглөнө үү: http://www.119.mn/

Энэхүү судалгааны үр дүн нь цаг үетэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлж байгаа төрөл бүрийн арга хэмжээнд хамрагдах үндсэн шалгуур баримт бичиг болох магадлалтай болохыг Та бүхэнд анхааруулж байна.

Орон нутгийн харьяалалтай бүх оюутан хамрагдах шаардлагатай.

 

Улсын онцгой комисс, Эрүүл мэндийн яам