ШУТИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 9 дүгээр сарын 14-нөөс 10 дугаар сарын 21-ний хооронд явагдана