СУРАЛЦАГЧ ТӨВТЭЙ СУРАЛЦАХУЙ

Та бүхнийг 2020 оны 11 сарын 10, 11-нд зохион байгуулагдах “Суралцагч төвтэй суралцахуй”-“Learner Centered Learning” сэдэвт олон улсын онлайн семинарт өгүүлэл хэвлүүлж, илтгэл хэлэлцүүлж оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах веб хуудаснаас авна уу!

ibs-laubusch.de/en/lcl2020

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ