МЭДЭГДЭЛ

2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Улсын Онцгой комисс, Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан шийдвэрийг үндэслэн ШУТИС-ийн бүх шатны намрын улирлын танхимын сургалтыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс хуваарийн дагуу эхлүүлэх  болсныг нийт профессор, багш нар болон оюутан суралцагчдад мэдэгдье.

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

2020-09-15