ШУТИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн нэмэлт элсэлт

2020.07.22-ноос эхлэн ШУТИС-ийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

www.elselt.edu.mn