Мэргэжил сонголтоос хоцорсон элсэгчдийн мэргэжил сонголт

2020.07.22-ноос эхлэн ШУТИС-ийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

www.elselt.edu.mn