ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: Оюуны өмчөө эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад бэлэн үү?

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Технологи дамжуулах төвөөс БСШУСЯам, Шинжлэх ухаан технологийн сан, Оюуны өмчийн газартай хамтран тус цахим хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.

Цахим хэлэлцүүлэг нь 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх Оюуны өмчийн тухай хуулиар эрдэмтэн судлаачид оюуны өмчөө эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломж хэрхэн бүрдэж байгаа талаар болон хуулийг дагаж гарах журмын хүрээнд эрдэмтдийн саналыг авах зорилготой.

Хэлэлцүүлэг 2020 оны 05 сарын 28-ны өдрийн 10 цагаас 12 цаг хүртэл цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

Хэлэлцүүлэгт оролцох эрдэмтэн судлаачид доорх холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

https://forms.gle/37qsCxhSkCGVJkF78 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

ШУТИС – Технологи дамжуулах төв