ШУТИС-ийн Ахлах сургууль 2020-2021 оны хичээлийн жилд гүнзгийрүүлсэн сургалттай X ангидаа элсэлт авна

Бүртгэл:  Элсэлтийн цахим бүртгэлийг 2020.05.25 – 06.15 өдрүүдэд  http://www.musthighschool.mn/ хаягаар бүртгэнэ.

Элсэлтийн шалгалт: 2020.08.24-28-ны хооронд зохион байгуулна.

Элсэн суралцах чиглэлүүд:

       -Гүнзгийрүүлсэн сургалттай инженерийн бэлтгэл анги

                                     /Математик, Физикийн шалгалт/

      -Гүнзгийрүүлсэн сургалттай архитектур, дизайны бэлтгэл анги

                                   /Математик, зургийн шалгалт/

Элсэлтийн журам

Утас: 99273337, 80032189, 77110208

Вэб сайт: http://musthighschool.mn/

Мэйл: highschool@must.edu.mn