ШУТИС-ийн бакалаврын цагийн /эчнээ/ сургалтын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэл эхэллээ.