Элсэгчдийн анхааралд

ШУТИС-ийн элсэлтийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг https://elselt.edu.mn/  цахим хуудаснаас авна уу.