ШУТИС-ийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр, хуваарь


1-р сар. 17, 2020, 2:11 p.m.