Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС-ийн докторант Төмөр овогтой Энхболд нь “Агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн тослогдож байгаа зарим эд ангиудын элэгдэлтийн судалгаагаар түүний техник ашиглалтын нөөцийг оновчлох нь (PW125B сэнст тийрэлтэт хөдөлгүүрийн жишээн дээр)” сэдвээр Техникийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 14.00 цагт ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуулийн эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд болно.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл