“Инженерчлэлийн эдийн засаг”-ийн нээлттэй, анхдугаар олимпиад
None

МХТС-ИЙН НЭРЭМЖИТ “ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ”-ИЙН НЭЭЛТТЭЙ, АНХДУГААР ОЛИМПИАД 2019 ОНЫ 11-Р САРЫН 29-НЫ 14 ЦАГТ 6-225 ӨРӨӨ (МХТС-ИЙН КЛУБ) – НД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТУЛ ӨРГӨНӨӨР ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА. 

“Инженерчлэлийн эдийн засаг”-ийн олимпиадын хамрах хүрээ:

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд болон бусад их дээд сургуулиудын

 дараах хичээлүүдийг судалсан оюутнууд оролцоно. Үүнд: 

 -“Инженерчлэлийн эдийн засаг”-ийн арга, аргачлалууд

-Макро, микро эдийн засгийн онол

-Төслийн менежмент

-Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн менежмент

-Эрсдэлийн менежмент

-Санхүүгийн тооцооны хэрэглээний (Excel) программууд.

Шагнал, урамшуулал:

1-р байр нэг 100 000₮, өргөмжлөл

2-р байр хоёр тус бүр 80 000₮, өргөмжлөл

3-р байр хоёр тус бүр 60000₮, өргөмжлөл

Тусгай байр тав тус бүр 30000₮, өргөмжлөл

Сургуулийн захиргаа, олимпиад зохион байгуулах комисс