Профессор багш нарын шилдэг сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл, гарын авлага, орчуулгын бүтээлийн үзэсгэлэнд урьж байна
None

ШУТИС-ын 60 жилийн ойн хүрээнд Профессор багш нарын шилдэг сурах бичиг, нэг сэдэвт бүтээл, гарын авлага, орчуулгын бүтээлийн үзэсгэлэн  ШУТТН Сангийн 602 тоотод 2019 оны 9-р сарын 13-18-ны хооронд явагдаж байгаа тул та бүхнийг өргөнөөр  үзэж санал хүсэлтээ өгнө үү.

Зохион байгуулах комисс