ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 13-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 13-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

1. ШУТИС-д чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын явцын тайлан

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

ЧХШҮА-ны дарга Э.Халиун

2. 2019/2020 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын нэгдсэн хуанли

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

3. ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2018/2019 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлан

Ёс зүйн зөвлөлийн дарга А.Эрдэнэбаатар

4. ШУТИС-ийн хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

5. ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бодлогын баримт бичиг

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР