ХШУС-ийн Химийн инженерчлэлийн салбарын багш, сургалтын мастеруудад зориулан Химийн үйлдвэрийн процесс аппаратын лабораторийн сургалт боллоо


1-р сар. 31, 2019, 8:01 a.m.

Химийн инженерчлэлийн салбарын залуу багш нар, сургалтын мастерууд химийн үйлдвэрийн бага оврын аппарат тоног төхөөрөмж дээр ажиллаж сурах, туршилтын хэмжилтийг хийж, гарсан үр дүнг боловсруулж сурах зорилгоор 2019 оны 1 дүгээр сарын 14-18 хооронд ШУТИС-ийн Т байрны 204 тоот лабораторт Химийн үйлдвэрийн процесс аппаратын лабораторийн сургалтанд хамрагдав. Сургалтыг ХИС-ын ахлах багш А.Доржготов, багш Ч.Гүнчин, Х.Серикжан нар удирдан явуулав.