Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга энэ оны эхнээс хэрэгжиж эхлэв


1-р сар. 7, 2019, 6:22 a.m.

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Төрийн албан хаагч бүр хуулиа сайтар уншиж судлан, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах юм. Энэхүү https://www.legalinfo.mn/law/details/13025 хаягаар орж  танилцана уу.