Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ёслолын ажиллагаа

2016-2017 оны шинэ хичээлийн жилийн нээлтийн ёслолын ажиллагаа

2017-2018 оны шинэ хичээлийн жилийн нээлтийн ёслолын ажиллагаа

2019-2020 оны шинэ хичээлийн жилийн нээлтийн ёслолын ажиллагаа