ШУТИС-иас олгодог тэтгэлэг, урамшуулал

Оюутнуудын нийгмийн идэвхи, оролцоог дээшлүүлэх, тэдний авъяас чадвар, хүсэл сонирхлыг нь урамшуулан дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор сурлага, эрдэм шинжилгээ, урлаг, спортын онцгой амжилт гаргасан шилдэг оюутнуудад урамшуулал олгох, амьдралын боломж муутай оюутнуудад дэмжлэг үзүүлж тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулдаг. Дотоодын болон гадаадын 20 гаруй байгууллага оюутнуудад тэтгэлэг олгодог бөгөөд ШУТИС-иас оюутнуудад дараах тэтгэлэг, урамшуулал олгодог. Үүнд: