Сайн дурын клубүүд

“Миний ном” клуб

“Судлаач оюутан” клуб

 Мэтгэлцээний ‘’Empowerment’’  клуб

“Багшийн туслах оюутан” клуб

“My club

“Мэргэн шагай” клуб

“Соёмбо” клуб

АЙСЭК/AIESEC/

Звёздочка клуб

“Тэмүүлэл​” клуб

Эрдмийн Индэр клуб

Шутис залуучуудын улаанзагалмайн клуб

Хитонен клуб