ШУТИС-ийн хөгжлийн стратегийн замын зураглал, 2012-2021