Чанарын санал, хүсэлт

Таны санал, зөвлөмж нь их сургуулийн чанарын баталгаажуулалтыг тасралтгүй сайжруулахад маш чухал юм. Санал, хүсэлтээ дараах и-мэйл хаяг руу илгээнэ үү.

khaliun@must.edu.mn