Чанарын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний албаны танилцуулга

ШУТИС-ийн захирлын 2018 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн тушаалаар Чанарын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний албыг албаны дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн гэсэн 3 орон тоотой байгуулсан. Тус албаны үндсэн чиг үүрэг:

1.Дараахад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх

2. Чанарын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг ШУТИС-ийн хэмжээнд нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх, шалгуураар үнэлэх, тасралтгүй сайжруулах
 

1

Э.Халиун

Дарга

 

Дотуур утас

2314

ШУТИС

төв байр

1-207

khaliun@must.edu.mn

99062397

2

Г.Ганбилэг

Ахлах мэргэжилтэн

 

ganbileg@must.edu.mn

99819966

3 Б.Санжидмаа Мэргэжилтэн   sanjidmaa@must.edu.mn 99088256

ЧХШҮА-наас гаргасан холбогдох баримт бичгүүдийг https://www.must.edu.mn/mn/khyanalt_shinjilgee_unelgee/ эндээс үзнэ үү.