ШУТИС-д судалгааны профессорын баг байгуулж, ажиллуулах журам