Хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ёслолын үйл ажиллагаа

Ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр 

Ёслолын ажиллагаа