“Багш оюутны 7 хоног” хөтөлбөр

   Их сургуульд элсэн орж буй шинэ оюутныг дэмжихэд чиглэсэн хөтөлбөр юм.  оюутныг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд болон төр засгийн холбогдох байгууллагууд, оюутны идэвхи санаачлагад тулгуурлан хамтран ажиллаж шинэ элсэгч оюутанд үйл ажиллагааг хүргэх зорилгоор дараах ажлуудыг зохион байгуулдаг.