ШУТИС-ийн оюутнуудын кредитийн урамшуулал

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутнуудын нийгмийн идэвхи, оролцоог дээшлүүлэх, тэдний авъяас чадвар, хүсэл сонирхлыг нь урамшуулан дэмжих, хөгжүүлэх зорилгоор сурлага, эрдэм шинжилгээ, урлаг, спортын онцгой амжилт гаргасан шилдэг оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгодог.  ШУТИС-ийн оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгох журмын дагуу холбогдох сургууль, алба нэгжийн тодорхойлолт, тайланг үндэслэн хичээлийн жилийн намар, хаврын улиралд оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгодог. ШУТИС-ийн оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгох журмыг  /Энд дарж/ дэлгэрүүлж үзнэ үү.