6.Оюутны үйл ажиллагааны чиглэлээр

  Оюутны байрны журам

  ШУТИС-ийн суралцагчдад тэтгэлэг, кредитийн урамшуулал олгох журам 

  Оюутны ёс зүйн дүрэм

  Оюутны дуу, бүжгийн "ШУТИС-ийн залуус" чуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  Цагийн ажлын төрөл, жишиг хөлсний хэмжээ батлах тухай шинэ