6.Оюутны үйл ажиллагааны чиглэлээр

  Оюутны байрны журам шинэ

   Оюутны ёс зүйн дүрэм

  ШУТИС-ийн оюутнуудад кредитийн урамшуулал олгох журам

  Ректорын нэрэмжит тэтгэлэг олгох журам

  Оюутны дуу, бүжгийн "ШУТИС-ийн залуус" чуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журам