Нийтийн тээврийн хөнгөлөлт

Нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ зайлшгүй явах шаардлагатай өдрөөр суралцаж байгаа оюутнуудад “Оюутны цахим төлбөрийн карт”-ыг олгодог. Оюутнууд холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн мэдүүлгийн загвар /татаж авах/-ыг бөглөж, жил бүрийн 8-р сарын 01-ээс 8-р сарын 25-ны хооронд сургалтын албанд бүрдүүлж өгнө.

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

“Цахим төлбөрийн карт”-аа хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд

“Цахим төлбөрийн карт”-аа хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд нэн даруй тухайн картыг олгосон байгууллагад мэдэгдэж үрэгдүүлсэн картыг бүртгэлээс хасуулж дахин нэг удаа шинэ карт авах эрхтэй.

“Цахим төлбөрийн карт”-ыг дахин авахдаа Дүнжингарав дээрх Нийслэлийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 58 дугаар цонхон дээрээс өөрийн биеэр мөнгө төлсөн баримт, бичиг баримтын хамт очиж картаа авна.