НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН КАРТ
  1. Цахим төлбөрийн карт шинээр захиалах
  1. Цахим төлбөрийн карт сунгуулах

Өмнөх хичээлийн жилд болон түүнээс өмнө нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй үнээр зорчих цахим төлбөрийн карт авсан суралцагчид тухайн оны хичээлийн жилд дахин ашиглах нөхцөлийг хангасан оюутнуудын картыг сунгана.

  1. Төлбөр төлсөн баримт

Цахим төлбөрийн карт дахин авах, хөнгөлөлттэй зорчих эрхийг сунгуулах

Тухайн оны хичээлийн жилд болон түүнээс өмнө нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй үнээр зорчих цахим төлбөрийн карт аваад хаяж үрэгдүүлсэн, хугалж гэмтээсэн оюутнууд тухайн оны хичээлийн жилд  картыг доорх үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд картаа захиалан авсны дараа сургалтын албанд сунгалтын төлбөр төлсөн  баримтаа картын хамт хураалгана.