Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (ICAS 2022)
ЗАА