Докторын зэрэг хамгаална
admin

ШУТИС, Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Энхбаатар овогтой Сугарсүрэн нь "X БОЛОН МЯНГАНЫ ҮЕИЙН АЖИЛТНУУДЫН АЖЛЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ, АЖИЛТНЫ СЭТГЭЛТЭЙ БАЙДАЛД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН СУДАЛГАА” сэдвээр менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 15.00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн тавдугаар байрны 411 тоот эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд болно. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Менежментийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл