Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль, Геологи-Уул уурхайн сургуулийн докторант Санжсүрэн овогтой Оюунбат нь "НУУРЫН БҮСИЙН УЛААН ДЭЛ ГАЗРЫН ХОВОР ЭЛЕМЕНТИЙН ОРДЫН ГЕОЛОГИ БА БОДИСЫН НАЙРЛАГА" сэдвээр Геологи-эрдэс судлалын ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10 цагт ШУТИС-ийн Номын сангийн 604 -д болно.

Геологи-эрдэс судлалын ухаанаар докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл