Докторын зэрэг хамгаална
admin

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Геологи, Уул Уурхайн Сургуулийн докторант Ганболд овогтой Өлзийсайхан нь “Геодезийн хэмжилт зураглал, тандан судлалын аргаар сэдэвчилсэн зургийн суурийг боловсруулах арга зүй” сэдвээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн 12:00 цагаас ШУТИС-ийн номын сангийн E-405 тоот танхимд болно.

Уул Уурхайн Үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл