Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Эрхэмбаатарын Нарантуяа нь “Мэдээлэл холбооны технологийн хөгжлийн үзүүлэлтийг энтропид тулгуурлан тодорхойлох боломжийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 11:00 цагт ШУТИС-ийн Төв байрны 203 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно.

 

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО, ЭЛЕКТРОНИКИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ