Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Ганбаатарын Ганбат нь “Криптосистемд зориулсан молекул тооцооллын алгоритм хөгжүүлэх нь” сэдвээр компьютерийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 11:00 цагт ШУТИС-ийн Төв байрны 203 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно. 

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО, ЭЛЕКТРОНИКИЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ