Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн докторант Содном овогтой Энхтуяа “Монгол улсын өндрийн тогтолцоог хиймэл дагуулын технологиор шинэчлэх арга зүй” сэдэвт бүтээлээр техникийн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Уул, уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 12 цагаас ШУТИС-ийн Т-207 тоот танхимд болно.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл