Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн докторант Дүгэржавын Бадрах нь “Хөдөлгөөний тусгай горимоор ажиллах цахилгаан автомашины хүч дамжуулах ангийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн 10:00 цагт Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн VIII байрны 12 давхарт ОУ-ын эрдэм шинжилгээний хурлын танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТ-ийн төв номын санд танилцана уу.

Механикийн  инженерийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл