Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн докторант Жанчивын Билэгсайхан “Ураны хүдрийн ордыг ашиглах технологийн харьцуулсан судалгаа”(Түр хаагдсан Дорнодын ордын жишээн дээр) сэдвээр техникийн ухааны доктор(PhD)-ыг зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 7 сарын 07-ны өдрийн 10.00 цагт ШУТИС-ийн Т-207 тоот танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-д танилцана уу.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл