ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын тов /2021 оны 6 дугаар сарын 22/
tsengelmaa

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

(2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 22)

 

 

1. ШУТИС-ийн 2020/2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагааны тайлан

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал 

2. “ШУТИС-2030” стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 2020/2021 оны хичээлийн жилд хийсэн ажлын тайлан

ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат

3. ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2020/2021 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлан

          Ёс зүйн зөвлөлийн дарга Д.Оюун 

Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ. 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР