ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын тов /2021 оны 6 дугаар сарын 08/

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

(2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 08) 

 

1. ШУТИС-ийн 2020/2021 оны хичээлийн жилийн эрдэм шинжилгээ, инновацийн үйл ажиллагааны тайлан

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан 

2. 2021/2022 оны хичээлийн нэг кредитийн үнэлгээ, оюутны байрын төлбөрийн тухай

ХБТЭ дэд захирал Б.Сүхбат 

Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1100 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР