ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын тов /2021 оны 5 дугаар сарын 25/

    ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН

 ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

(2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 25)

 

 

1. ШУТИС-ийн Эрдмийн ба Хүндэт цол олгох журмын шинэчилсэн найруулга 

     ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

     ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг 

2. ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын хэсгийн тайлан

                ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү 

Бусад асуудал, 

Хурал онлайнаар 1000 цагт эхэлнэ. 

 

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР